A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковельська районна рада
Волинська область

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРУКП) розглянула Звернення Ковельської районної ради щодо скасування абонплати за транспортування природного газу.

Дата: 13.05.2020 14:26
Кількість переглядів: 1114

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРУКП)  розглянула Звернення Ковельської районної ради щодо скасування абонплати за транспортування природного газу:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор), розглянула лист Ковельської районної ради Волинської області від 12.03.2020 № 93/03.11/2-20, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.03.2020 № 10718/0/2-20, та від 12.03.2020 № 94/03.11/2-20, надісланий безпосередньо на адресу НКРЕКП, та в межах компетенції повідомляє.


Положеннями статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий статус НКРЕКП, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення визначає Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - Закон про НКРЕКП).

Відповідно до положень Закону про НКРЕКП для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, зокрема, надає роз’яснення з питань застосування нормативно- правових актів Регулятора.

Щодо плати за послуги транспортування природного газу

Постановою від 24.12.2019 № 3013 НКРЕКП встановлено тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) для ТОВ «Оператор ГТС України» (оператора газотранспортної системи).

Вищезазначеною постановою встановлено тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях та для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и), зокрема для точки виходу до газорозподільних систем, що є складовою кінцевого платежу за природний газ для побутових споживачів.

Відповідно до положень статті 1 Закон України «Про ринок природного газу» (далі - Закон):

транспортування природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газотранспортною системою з метою його доставки до іншої газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або доставки безпосередньо споживачам (приєднаним до газотранспортної системи), але що не включає переміщення внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами) та постачання природного газу;

газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний газопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими здійснюється транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу;

оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників).

точка виходу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій оператор газотранспортної системи доставляє природний газ, що знаходиться у газотранспортній системі, зокрема до газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або споживача, приєднаного до газотранспортної системи, або до об'єкта, пов'язаного із видобутком природного газу.

точка входу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій природний газ надходить до газотранспортної системи від об'єктів, пов'язаних із видобутком природного газу, газосховища, установки LNG, а також від інших газотранспортних або газорозподільних систем.

Таким чином, тарифи на послуги транспортування природного газу, встановлені постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013, застосовуються лише Оператором ГТС при визначенні вартості забезпечення замовнику обсягу замовленої потужності в точках входу/виходу в/з газотранспортну(ої) систему (и).

Відповідно до положень частини першої статті 20 Закону Оператор ГТС на виключних засадах відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб'єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу.

Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) дозволять забезпечити ТОВ «Оператор ГТС України» коштами, необхідними для забезпечення надійного функціонування газотранспортної системи, обслуговування та підтримки технічного стану пристроїв, установок, мереж, а також системних об'єктів згідно з вимогами законодавства, підтримання необхідного тиску в трубопроводах, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій.

Слід зазначити, що тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи, встановлений постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013, що є складовою кінцевого платежу за природний газ для побутових споживачів, знижено на 21 %, порівняно з відповідним тарифом, що діяв протягом 2019 року, та складає 124,16 грн за тис. м3 на добу без ПДВ.

Щодо плати за послуги розподілу природного газу

Відповідно до положень статті 1 Закону:

розподіл природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу;

газорозподільна система - технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам;

оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників);

доступ - право користування потужністю об'єкта газової інфраструктури в обсязі та на умовах, встановлених у договорі про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG;

потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику відповідно до договору про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG.

Таким чином, саме положеннями Закону визначено правові основи надання доступу до газової інфраструктури на принципах надання права користування потужністю.

До 01.01.2020 кінцевий платіж за природний газ для побутових споживачів, постачання яким здійснює постачальник, на якого покладено спеціальні обов’язки, визначався з урахуванням ціни природного газу як товару, торговельної надбавки (націнки) постачальника, тарифу на послуги транспортування природного газу, тарифу на послуги розподілу природного газу та податку на додану вартість.

Так, оплата послуг розподілу природного газу здійснювалась виходячи з фізичного обсягу розподілу природного газу та була складовою кінцевого платежу за природний газ для побутових споживачів. Така модель здійснення розрахунків за надані послуги розподілу мала недоліки, зокрема велике фінансове навантаження на споживачів протягом опалювального сезону, нерівномірність надходження коштів для забезпечення сталого функціонування газорозподільної системи.

З 01.01.2020 відбулося виокремлення вартості послуги розподілу природного газу із загального кінцевого платежу за природний газ. При цьому здійснено перехід до замовленої потужності та змінено принцип визначення вартості оплати послуги розподілу природного газу.

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс), розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік (з 01 жовтня по 30 вересня), що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу (положення пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу).

При цьому, річна замовлена потужність об'єкта споживача на розрахунковий календарний 2021 рік буде визначатись виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за період з 01 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року, тому зменшення/збільшення спожитого обсягу природного газу у поточному газовому році (01.10.2019-30.09.2020) призведе до зменшення/збільшення величини замовленої річної потужності, а отже і плати за послуги розподілу природного газу у наступному календарному році.

Разом з цим, споживачам, що не є побутовими, у тому числі сільськогосподарським підприємствам, положеннями глави 6 розділу VI Кодексу надано право самостійно замовляти річну потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік та скорегувати її у липні розрахункового календарного року, що дозволяє споживачу, що не є побутовим, планувати свої витрати на оплату послуги розподілу природного газ.

Для нового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців (крім об’єктів споживачів, що не є побутовими), або за умови відсутності споживання природного газу споживачем та/або його об'єктом протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні, визначеному положеннями пункту 4 глави 6 Розділу VI Кодексу.

Так, відповідно до вимог Кодексу, для нового побутового споживача АТ «Волиньгаз» та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців, або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об'єктом протягом усього попереднього газового року місячна вартість послуги розподілу природного газу становить:

для     об’єкта       побутового      споживача,        на      якому      природний       газ

використовується тільки для приготування їжі - 3,55 грн/місяць (з ПДВ);

для     об’єкта       побутового      споживача,        на      якому      природний       газ

використовується для підігріву води та приготування їжі - 11,47 грн/місяць (з ПДВ);

для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення - 28,57 грн/місяць (з ПДВ).

З моменту, коли новий побутовий споживач та/або об’єкт побутового споживача фактично споживає природний газ повні дев’ять місяців та до завершення повного календарного року споживання, величина річної замовленої потужності об’єкта споживача визначається як добуток числа 12 на фактичне середньомісячне споживання природного газу за попередні дев’ять місяців.

Разом з цим, відповідно до положень пункту 8 глави 6 розділу VI Кодексу припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов'язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору. У разі розірвання договору розподілу природного газу Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII Кодексу.

Положеннями пункту 7 глави 6 розділу VI Кодексу встановлено, що оплата вартості послуг за договором розподілу природного газу здійснюється споживачем на підставі відповідного рахунка Оператора ГРМ на умовах договору розподілу природного газу.

Згідно з положеннями пункту 6.6 розділу VI Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 (далі - Типовий договір), оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

Слід відмітити, що відокремлення вартості послуг розподілу природного газу від вартості природного газу як товару надає низку переваг для кінцевого споживача. Зокрема застосування європейських підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу дає можливість споживачам розуміти, за які послуги і якому підприємству вони сплачують. Оплата за послуги розподілу природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на споживача в опалювальний період, коли споживання природного газу найбільше.

Прозорість формування платежів за газ як товар та за послуги розподілу природного газу дозволяють споживачу відстежувати та контролювати власне споживання з метою мінімізації рахунків.

При цьому рівномірні надходження коштів дозволять газорозподільним підприємствам забезпечити високий рівень обслуговування газорозподільних мереж та їх складових, що знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, з метою підвищення рівня безпеки газопостачання.

Відповідно до положень глави 2 розділу І Кодексу Оператор ГРМ, у тому числі АТ «Волиньгаз», відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та надання послуги розподілу природного газу.

При цьому єдиним джерелом покриття витрат Операторів ГРМ як суб’єктів природної монополії, що необхідні для провадження діяльності з розподілу природного газу, є тариф на послуги розподілу природного газу. Разом з цим, забезпечення Операторів ГРМ коштами на обслуговування та експлуатацію газорозподільних систем є головною запорукою безпечного та надійного функціонування цих систем.

Розрахунок тарифів на послуги розподілу природного газу здійснюється відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 (далі - Методика).

Відповідно до положень Методики витрати, що включаються до структури тарифу на послуги розподілу природного газу Оператора ГРМ, визначаються виходячи з необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільної системи, зокрема газорозподільних пунктів, надомних регуляторів тиску, станцій катодного захисту газопроводів від корозії, запірної арматури, вузлів обліку природного газу тощо. При цьому формування витрат, які включаються до структури тарифу на послуги розподілу природного газу для газорозподільного підприємства, здійснюється виходячи з економічно обґрунтованих витрат кожного окремого газорозподільного підприємства з урахуванням державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації, ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, прогнозних індексів цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді. За рахунок цих коштів забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, підтримується цілодобова робота аварійних служб.

Так, НКРЕКП постановою від 24.12.2019 №3015 (набрала чинності 01.01.2020) було встановлено тариф на послуги розподілу природного газу для АТ «Волиньгаз» виходячи із планованої річної замовленої потужності розподілу природного газу.

Разом з цим, з метою забезпечення прозорості державного регулювання, відповідно до положень Закону про НКРЕКП рішення Регулятора підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора. Таким чином Ви маєте можливість ознайомитись з матеріалами щодо розрахунків разом із відповідним обґрунтуванням на офіційному вебсайті НКРЕКП . У свою чергу постанову НКРЕКП від 24.12.2019 №3015 та відповідну структуру тарифу АТ «Волиньгаз» оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі інтернет.

Звертаємо увагу, що плата за послуги розподілу природного газу не є новим (додатковим) платежем, оскільки послуги розподілу природного газу сплачувались побутовими споживачами природного газу завжди у складі кінцевого платежу за природний газ.

Щодо ціни природного газу

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» з 01.10.2015 у НКРЕКП відсутні повноваження щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в частині встановлення цін на природний газ).

Крім того, відповідно до статті 3 Закону ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів природних монополій, та за принципами, зокрема, забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, вільної торгівлі природним газом та рівності суб'єктів ринку природного газу незалежно від держави, згідно із законодавством якої вони створені, вільного вибору постачальника природного газу.

Закон передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподіл, зберігання природного газу), з іншого - розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках природного газу має діяти принцип вільного ціноутворення (крім випадку, коли з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб'єктів ринку природного газу покладені спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України), що передбачено частиною другою статті 12 Закону.

Так, згідно з положеннями частини другої статті 12 Закону постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 11 Закону, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 

Відповідно до пункту 13 Положення № 867 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 17) з 1 січня 2020 р. НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day – Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТР) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/eex, різницю (спред) між ціною на хабі ТТГ та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з'єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

Згідно з пунктом 14 Положення № 867, постачальники природного газу, що закуповують природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до пунктів 7 і 8 цього Положення, зобов'язані, зокрема, до 1 травня 2020 р. постачати такий природний газ виключно побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за ціною, в якій торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили зазначені обсяги природного газу у НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

При цьому зазначаємо, що ціна продажу природного газу постачальникам природного газу, визначена відповідно до пункту 13 Положення № 867, зокрема, для потреб побутових споживачів, без урахування ПДВ, тарифу на транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи та тарифу на послуги з розподілу природного газу та торговельної надбавки (націнки) постачальника, щомісяця публікується на офіційному вебсайті НАК «Нафтогаз України» у розділі: «Продаж/Закупівля газу»/«Продаж»/«Ціни газу для споживачів, продаж/постачання Компанією природного газу яким підпадає під дію Положення про ПСО», та становить:

з 1 по 31 січня 2020 року (включно) - 4650,00 грн за 1000 м3;

з 1 по 29 лютого 2020 року (включно) - 3948,00 грн за 1000 м3;

з 1 по 31 березня 2020 (включно) - 3396,00 грн за 1000 м3.

Звертаємо увагу на те, що НКРЕКП не є розробником Постанови № 867, відповідно за наданням додаткових роз’яснень з питань, що регулюються вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України, пропонуємо Вам звернутись до Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Член НКРЕКП   О. Кривенко

 

 

 

 

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь